Internet

El nostre centre té també una part digital que es troba, principalment, a Internet.

Alguns d’aquests espai són públics i altres estan de reservats als membres de la comunitat educativa.

Espais de treball públic i difusió

Eines de treball en línia

Aula virtual

Espai de l’AMPA